Bâa ngâ : Canadá, Canadà

Yângâ tî AngelëModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \ˈkæn.ə.də\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî Ngbêne AngelëModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî CebuanoModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî CorseModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî DanoisModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî ÊnndeModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \ˈka.na.da\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî FarânziModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \ka.na.da\ linô kôlï

 1. Kanadäa

Yângâ tî Flamand tî DoModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî FrancoprovençalModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî Gaélique écossaisModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî GalloisModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî Hîndi tî FidyïiModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî HolandëeModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî ÏgböModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî IlocanoModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî InterlinguaModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî InterlingueModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî InupiaqModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî KalaallisutModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî KapampanganModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî KotavaModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \ʃa'nada\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî LatêenModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî LigureModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî LimbourgeoisModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî LombardModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî MinnanModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî NauruanModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî NörvêziModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî OromoModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî RumëenModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \kaˈna.da\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî SardeModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî SomalïiModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî VénitienModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî VietnämModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \ka˦.na˦.da˦\

 1. (Ködörö) Kanadäa

Yângâ tî WallonModifier

Pandöo-ïrï Modifier

Canada \sêndagô ?\

 1. (Ködörö) Kanadäa