Bâa ngâ : Rússia, russia

Angelë Sepe

Pandöo-ïrï Sepe

Russia \ˈɹʌʃ.ə\

  1. (Ködörö) Rusïi yeke sêse nî ayeke tî Aêropa. Tî lo liködörö Moscow.

Yângâ tî Corse Sepe

Pandöo-ïrï Sepe

Russia \sêndagô ?\

  1. (Ködörö) Rusïi yeke sêse nî ayeke tî Aêropa. Tî lo liködörö Moscow.

Yângâ tî Ênnde Sepe

Pandöo-ïrï Sepe

Russia \ˈrus.sja\

  1. (Ködörö) Rusïi yeke sêse nî ayeke tî Aêropa. Tî lo liködörö Moscow.

Yângâ tî Nauruan Sepe

Pandöo-ïrï Sepe

Russia \sêndagô ?\

  1. (Ködörö) Rusïi yeke sêse nî ayeke tî Aêropa. Tî lo liködörö Moscow.

Yângâ tî Oksitanïi Sepe

Pandöo-ïrï Sepe

Russia \sêndagô ?\

  1. (Ködörö) Rusïi yeke sêse nî ayeke tî Aêropa. Tî lo liködörö Moscow.

Yângâ tî Sicilien Sepe

Pandöo-ïrï Sepe

Russia \sêndagô ?\

  1. (Ködörö) Rusïi yeke sêse nî ayeke tî Aêropa. Tî lo liködörö Moscow.

Yângâ tî Tagalog Sepe

Pandöo-ïrï Sepe

Russia \sêndagô ?\

  1. (Ködörö) Rusïi yeke sêse nî ayeke tî Aêropa. Tî lo liködörö Moscow.